Część II »Część ICzęść IICzęść III


USTERKI, NIESPRAWNOŚCI, AWARIE POMP WIROWYCH. TYPOWE OBJAWY I PRZYCZYNY.

Jeśli pominąć przypadki szczególne, można uznać, że około 90% zakłóceń, niesprawności i awarii pomp w ekspoloatacji są to przypadki typowe. W ponad 90% są one powodowane typowymi przyczynami.

Instrukcje ekspoloatacji pomp i pompowni oraz tzw DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) pomp omawiają zwykle niesprawności, ich objawy, przyczyny i sposoby usuwania. Czynione to jest lepiej lub gorzej, zależenie od doświadczeń autora tych publikacji. Literatura, dostępna w języku polskim, pomija problemy eksploatacyjne niemal zupełnym milczeniem. Poniżej podajemy przypadki niesprawności w ekspoloatacji pomp wirowych.

Ująć je można w następujących grupach:

A. PARAMETRY

1. Pompa nie tłoczy cieczy

2. Pompra pracuje z wydajnością mniejszą od oczekiwanej

3. Pompa pracuje z ciśnieniem mniejszym od oczekiwanego

4. Pompa nadmiernie obciąża silnik

B. DRGANIA I GŁOŚNOŚĆ

1. W całym zakresie wydajności

2. W zakresie małych wydajności

3. W zakresie dużych wydajności

4. Osiowe przesunięcia wału

C. GRZANIE I ZATARCIA

1. Wewnątrz pompy

2. Dławnice

3. Łożyska

D. UTRATA PARAMETRÓW

1. Erozja kanałów przepływowych

2. Korozja części wewnętrznych

3. Powiększenie szczelin dławiących

4. Uszkodzenia mechaniczne

5. Przepływy powrotne wewnątrz pompy

E. DŁAWNICA

1. Nadmierny przeciek

2. Szybkie zurzycie

F. ŁOŻYSKO

G. SPRZĘGŁO

H. INNE


Przyczyny powstawania niesprawności i awarii są różne i różnej natury, np. przepływowe i mechaniczne. Jednocześnie wiadomo, że jedna przyczyna może wywołać różne skutki, np. zapowietrzenie w obszarze ssania spowoduje zarówno spadek parametrów jak i drgania. Liczbę typowych przyczyn, powodujących niewłaściwe działanie i awarie, w typowych warunkach eksploatacyjnych, ograniczyć można do kilkudziesięciu. Powstaną w ten sposób dwie listy - lista typowych skutków i lista typowych przyczyn.

ZESTAWIENIE PRZYCZYN PRACY POMPY Z PARAMETRAMI RÓŻNYMI OD OCZEKIWANYCH

1. Pompa nie została dostatecznie dokładnie zalana przed uruchomieniem

2. Rurociąg ssawny nie został wypełniony cieczą przed urochomieniem (nie dotyczy to pomp samossących)

3. Wysokość ssania jest większa od zdolności ssania pompy

4. W cieczy znajduje się zbyt duża ilość rozpuszczonego gazu lub powietrza.

5. W rurociągu ssawnym powstały korki powietrzne

6. Powietrze jest zasysane przez nieszczelności rurociągu ssawnego

7. Powietrze jest zasysane przez dławnice pompy

8. Wlot rurociągu ssawnego jest odkryty

9. Powietrze jest zassysane do rurociągu ssawnego wskutek powstawania wirów sznurowych

10. Zasuwa lub zawór na ssaniu jest częściowo lub całkowicie zamknięty

11. Zatkany jest filtr lub kosz ssawny

12. W instalacji ssawnej występuje nadmierne opory przepływu

13. Wirnik pompy jest całkowicie lub częściowo zatkany

14. Kolano wlotowe pompy dwu strumieniowej znajduje się w płaszyczyźnie wału powodując nie symetryczne zasilanie wirinika

15. Wzajemne położenie kolan rurociągu ssawnego powoduje zawirowania i prerotację

16. Zbyt duża prędkość obrotowa pompy

17. Zbyt mała prędkość obrotowa pompy

18. Niewłaściwy kierunek obrotów pompy

19. Nie właściwie zamontowany wirnik

20. Nieprawidłowe wskazania przyrządów pomiarowych

21. Średnica wirnika mniejsza od wymaganej

22. Średnica wirnika większa od wymaganej

23. Wirnik o zbyt dużej wysokości podnoszenia

24. Zbyt duża statyczna wysokość podnoszenia układu w stosunku do wysokości podnoszenia pompy

25. Straty przepływu po stronie tłoczenia większe od spodziewanych

26. Całkowita wysokość podnoszenia układu zbyt duża wobec wysokości podnoszenia pompy

27. Całkowita wysokość podnoszenia układu zbyt mała wobec wysokości podnoszenia pompy

28. Praca pompy ze zbyt dużą wydajnością

29. Równoległa współpraca pomp o różnych charakteryskach przepływu

30. Gęstość cieczy jest inna niż założona

31. Lepkość cieczy jest inna niż założona


Lista niesprawności i lista przyczyn (określonych liczbami kolejnymi) pozwalają się wzajemnie powiązać:

A 1. POMPA NIE TŁOCZY CIECZY, co poznać można po wskazaniach przyrządów pomiarowych (manometr, amperomierz, itd.) lub obserwacje wlotu i/lub wylotu rurociągów.

Przyczyny: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,18,19,31


A 2. POMPA PRACUJE Z WYDAJNOŚCIĄ MNIEJSZĄ OD OCZEKIWANEJ, co wynika ze wskazań przepłowymierza, obserwacji wlotu i/lub wylotu rurociągów, itp.

Przyczyny: 3,4,5,6,7,9,12,13,14,15,17,18,19,20,21,25,26,31 oraz przyczyny powodujące niesprawności grupy "D"


A 3. POMPA PRACUJE Z CIŚNIENIEM MNIEJSZYM OD OCZEKIWANEGO, co wynika ze wskazania manometru na tłoczeniu.

Przyczyny: 4,6,7,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,27,28,30,31 oraz przyczyny powodujące niesprawności grupy "D"


A 4. POMPA NADMIERNIE OBCIĄŻA SILNIK, co wynika ze wskazań amperomierza lub watomierza

Przyczyny: 16,20,22,26 (pompy śmigłowe) 27,28 (pompy podśrodkowe) 30,31 oraz przyczyny powodujące niesprawności grupy "C" "D3" "D4" "D5"


Opracowanie zaczerpnięto z periodyku "Pompy i Pompownie" 4/93

Autorzy opracowania: Biuro ekspertów techniki pompowej ul. Na Grobli 6 50-421 WrocławPP-H Elza Automatyka Przemysłowa
O firmie  |  Kontakt  |  Faq

Projekt, wykonanie i hosting WebC.pl