Część I »Część ICzęść IICzęść III


1. Co to jest uderzenie hydrauliczne i co jest jego przyczyną?

Uderzenie hydrualiczne jest to nagły skok ciśnienia wywołany przez gwałtowną zmiane prędkości wody w instalacji rurowej. Uderzeniu hydraulicznemu często towarzyszą odgłosy podobne do uderzenia młotkiem w rure. W instalacjach uderzenie hydrauliczne powstaje zazwyczaj gdy:

- Zawór zwrotny montowany jest na pionowej rurze, więcej niż 9 metrów powyżej stałego lustra wody.

W wyżej wymienionej sytuacji wytwarza się częściowe podciśnienie w pionowej rurze. Przy następnym uruchomieniu pompy, woda porusza się z bardzo dużą prędkością wypełniając przestrzeń podciśnienia i uderza w zamknięty jeszcze zawór zwrotny przytrzymywany przez słup wody nad zaworem, powodując nagły skok ciśnienia i wstrząs hyrdrauliczny.

Wstrząs hydrualiczny może uszkodzić rurę, zerwać połączenia i zniszczyć pompę lub silnik. Kiedy odkryje się taką sytuację należy skontaktować się z instalatorem pomp w celu rozwiązania problemu.

2. Czy pompa może pracować na sucho?

Praca pompy na sucho może zniszczyć uszczelenienie mechaniczne wału, pompę i silnik. Napływ w danej instalacji musi zapewniać minimalny poziom wody wymagany dla określonego typu pompy.

Zawsze zanim rozpoczniesz eksploatacje pompy zweryfikuj specyfikę swojej instalacji z informacjami podanymiw katalogach producentów pomp i instrukcjach montażu i obsługi.

3. Co się stanie jeżeli pompa nie jest poprawnie odwodniona i nastąpi zamarznięcie?

W najgorszym przypadku uszkodzone zostaną elementy pompy (pęknięty korpus, wirnik, uszkodzone uszczelnienie itp.) Wymagana będzie naprawa w serwisie.

4. Co powinienem zrobić gdy silnik pompy przekroczy maksymalny pobór prądu?

Może być wiele przyczyn powodujących przekroczenie przez pompę/silnik maksymalnego poboru prądu:

Niskie napięcie zasilania, niestabilny prąd zasilania trój fazowego, silnik ma zwarcie międzyzwojowe lub do masy instalacja elektryczna lub połączenia są wadliwie wykonane, lepkość lub gęstość cieczy zbyt duża, pompa ma zbyt duże opory podczas pracy.

Takie sytuacje i możliwości ich rozwiązań są opisywane najczęściej w roździałach "Usterki i ich usuwanie" w instrukcjach montażu i eksploatacji każdego urządzenia.

Pompa może być również niedowymiarowana do panujących warunków w instalacji i pracuje poza zakresem dopuszczalnej wydajności. W tym przypadku należy spróbować zdławić przepływ, poprzez przymknięcie zawory za pompą do takiego poziomu aż pobór prądu będzie mieścił się w zakresie. Nie dotyczy to pomp samossących, boczno kanałowych w których wraz z zadławieniem rośnie pobór prądu silnika.

5. Zabezpieczenie przeciążeniowe przy rozruchu wyłącza pompę (lub przepalają się bezpieczniki topikowe). Co to oznacza?

Może być wiele przyczyn wyzwalania zabezpieczeń lub przepalania bezpieczników topikowych:

Niskie napięcie zasilania, nieprawidłowo dobrane zabezpieczenia lub bezpieczniki topikowe, ustawienia wyzwalania ustawione na zbyt małą wartość, niestabilny prąd zasilania trójfazowego, silnik ma zwarcie, instalacja elektryczna lub połączenia są wadliwie wykonane, pompa ma zbyt duże opory podczas pracy, kondensator w silnikach jedno fazowych jest uszkodzony lub silnik pracuje w wyższych temperaturach otoczenia przy maksymalnym obciążeniu.

6. Co się stanie w przypadku spadku napięcia (-10% poniżej napięcia nominalnego)?

W silniku standartowym będzie wzrastać temperatura powierzchni silnika. Silnik będzie przeciążony i nastąpi wyłączenie silnika w wyniku zadziałania styków termicznych lub wyzwolenia przekaźnika termicznego.

W silnikach z wbudowanym zabezpieczeniem nastąpi jego zatrzymanie. Ponowne uruchomienie nastąpi po powrocie napięcia do normalnego stanu.

7. Co się stanie w przypadku wzrostu napięcia (+6% powyżej nominalnego)?

W silniku będzie wzrastać temperatura jego powierzchni. Silnik będzie pracować na wyższych obrotach i dlatego będzie wzrastać pobór mocy. W wyniku tego wzrośnie pobór prądu, a to spowoduje zadziałanie termicznego zabezpieczenia lub wyzwolenie przekaźników termicznych.

8. Czy pompa może pracować z przetwornicą częstotliwości (falownikiem) ?

Generalnie nie ma przeciwskazań do pracy z przetwornicą częstotliwości. Należy jednak pamiętać iż w przypadku obniżenia częstotliwości następuje zmiana obrotów silnika co w konsekwencji prowadzi do zmiany parametrów pompy. Wraz ze zmianą obrotów pompy jej parametry zmieniają się w następujący sposób:

- Wydajność spada proporcjonalnie

- Wysokość podnoszenia spada w kwadracie do stosunku obrotów

- Pobór mocy spada w sześcianie do stosunku obrotów

Te same proporcje obowiązują w przypadku gdy podnosimy częstotliwość prądu, wówczas obroty silnika wzrastają a w/w parametry rosną w stosunku j/w. W przypadku pomp głębinowych nie zaleca się obniżać częstotliwość prądu poniżej 30 Hz ze względu na możliwość zerwania filmu smarnego na łożysku oporowym silnika głębinowego.

9. Dlaczego podczas pracy mój silnik się nagrzewa?

W obecnym czasie konstrukcje silników, jakość ich uzwojeń zostały znacznie zmodernizowane. Naturalne jest dla wielu silników, że mogą podczas pracy nagrzewać się bardziej niż bywało to w przeszłości.

Faktycznie, nie jest już niezwykłe, że na powierzchni silnika może pojawiać się temperatura 90 st. C, przy zapewnieniu równie długiego okresu eksoploatacji jak dla silników produkowanych w przeszłości.

To oznacza, że "gorący" silnik nie koniecznie oznacza występowanie jakiś problemów. Jednak, jeśli silnik w twojej pompie nagrzewa się nadmiernie, to jego przyczyna może być następująca:

- elektryczna: zbyt niskie lub wysokie napięcie, niestabilny prąd zasilania trójfazowego lub ubytek oporności izolacji.

- otoczenie: wysoka temperatura otoczenia, brak wentylacji, położenie wysoko nad poziomem morza (mała gęstość powietrza)

- mechaniczna: nadmierne obroty, zbyt niski lub zbyt wysoki przepływ, podwyższone tarcie w uszkodzonej mechanicznie pompie, wysoka lepkość lub gęstość cieczyPP-H Elza Automatyka Przemysłowa
O firmie  |  Kontakt  |  Faq

Projekt, wykonanie i hosting WebC.pl